Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen
T 020 5 430 450
F 020 5 430 431
E info@aanz-amstelveen.nl

AanZ Amstelveen verzorgt het wijkwerk in de 11 wijken en dorpskernen van Amstelveen. Dit doen wij op basis van de gemeentelijke nota 'Bewoners aan zet'.

Het uitgangspunt is dat bewoners in staat zijn hun leven zelfstandig te leiden en een stevig sociaal netwerk in de wijk een eerste vangnet vormt. Binnen dat (buurt)netwerk kijken mensen naar elkaar om en lossen zij vragen en problemen gezamenlijk op. Wie hulp vraagt, kan misschien ook hulp geven, ieder naar eigen kracht. AanZ heeft hierbij een faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol. In elke wijk kunt u terecht bij de wijkcoach          

Daarbij houden de bewoners zelf de regie. Zij kunnen zich verenigen in een BewonersInitiatiefGroep (BIG). De professionals vanuit het welzijnswerk sluiten aan op de initiatieven vanuit de wijk en faciliteren, ondersteunen en stimuleren deze initiatieven. Wij hopen dat we deze nieuwe vorm van welzijnswerk succesvol kunnen uitbouwen.