Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen
T 020 5 430 450
F 020 5 430 431
E info@aanz-amstelveen.nl

Organisatie

‘De nodige ontwikkelingen en veranderingen in onze huidige maatschappij, maar ook de deels uit noodzaak geboren tendens van het actief deel laten nemen van bewoners aan deze maatschappij maken aanpassing van en in het welzijnswerk noodzakelijk. Zo zullen de komende jaren bewoners en vrijwilligers een grotere rol moeten gaan spelen in het beheer en gebruik van de wijkcentra.’

Bewoners aan zet 
Dit en meer komt aan bod in de beleidsnotitie ‘Bewoners aan zet’ van de gemeente Amstelveen. Naar aanleiding van deze notitie is AanZ Amstelveen - geïnspireerd op de titel van deze notitie -  opgericht: een samenwerkingsverband tussen Participe en Vita welzijn en advies.

Sinds 1 januari 2014 geeft AanZ Amstelveen invulling aan deze doelstelling. Via een geleidelijke weg bouwen wij aan een grotere rol voor bewoners en vrijwilligers in de wijk in het algemeen en in de wijkcentra in het bijzonder. In de rol van AanZ Amstelveen als welzijnsinstelling verschuift het welzijnswerk van ‘uitvoerend door professionals’ naar ‘faciliteren van bewoners en vrijwilligers’.

AanZ Amstelveen
Het beheer van wijkcentra en de organisatie van welzijnswerk: AanZ Amstelveen zorgt ervoor dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Bij ons kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met het beheer van de wijkcentra en de organisatie van welzijnswerk. Wij ondersteunen bij de organisatie van diverse projecten, activiteiten en cursussen in de wijken bedoeld voor alle inwoners van Amstelveen.

Voorafgaand
Eind oktober 2013 ontving AanZ Amstelveen van de gemeente Amstelveen bericht dat er per 1 januari 2014 een subsidierelatie is voor het beheer van de wijkcentra en de organisatie van het wijkwelzijnswerk. Dit betekende een periode van slechts acht weken om voorbereidingen te treffen. Een uitdaging die we zijn aangegaan! Omdat het belangrijk is dat bewoners en vrijwilligers vanaf 1 januari 2014 blijvend goed van start kunnen gaan in de wijkcentra! Medio 2015 werd bekend gemaakt dat de gemeente erg tevreden is over het werk wat AanZ in Amstelveen uitvoert.  Dat betekent dat AanZ nog 2 jaar verder gaat met het werk wat sinds 1 januari 2014 in gestart en het kunnen verdiepen en vertevigien.

Wij zijn er voor u!