Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen
T 020 5 430 450
F 020 5 430 431
E info@aanz-amstelveen.nl

Op woensdag 26 april heeft burgemeester Mirjam van ’t Veld, uit naam van Zijne Majesteit de Koning de versierselen uit die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Tijdens deze Algemene Gelegenheid 2017 ofwel ‘Lintjesregen', die dit jaar plaatsvindt in het raadhuis, zijn 12 Amstelveners gedecoreerd waaronder Jan Willem Meij, sociaal beheerder Ontmoetingscentrum De Meent.


Jan Willem Meij, Lid in de orde van Oranje Nassau

Sinds 1990 is Jan Willem Meij betrokken bij de Protestante gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Hij is binnen de kerkgemeenschap een echte rots in de branding en valt op vanwege zijn organisatietalent en proactieve houding. Hij wist door de jaren heen de gemeenteleden via tal van activiteiten met elkaar te verbinden.

Turnvereniging ODIN kan vanaf begin jaren zeventig op Jan Willem Meij rekenen. Na in eerste instantie op jonge leeftijd zijn eigen turnkwaliteiten te hebben getoond, werd hij onder meer jeugdleider, jurylid en penningmeester. Vanaf 1975 tot medio 2000 was hij actief als trainer, jeugdleider, coach en scheidsrechter bij Voetbalvereniging RKAVIC. Hij gaf leiding aan het pupillenbestuur en kwam als lid van het algemeen bestuur op voor de belangen van de jeugd.

Verder zijn onderscheiden: 

mevrouw Sandra BaharyLid in de orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bahary is vanaf 1999 nauw betrokken bij de Stichting Joodse Scholengemeenschap (JBO). Zij was actief als hulp op de peuterspeelzaal en ondersteunt nu docenten met werkzaamheden voor basisschool Rosj Pina en de middelbare school Maimonides. Daarnaast heeft zij de schoolbibliotheek opgericht en zorgt zij ervoor dat deze bemand is zodat leerlingen hier dagelijks terecht kunnen. Inmiddels doet zij ook de PR van de school, begeleidt zij schoolreisjes en zit zij in de ouderraad van Maimonides. Daarnaast begeleidt mevrouw Bahary twee Israëlische vrijwilligers.

de heer Klaas Dirk Bruintjes, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

De heer Bruintjes is voorzitter geweest van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. Een organisatie die binnen een rouwproces ondersteuning biedt aan nabestaanden. Na 2010 is deze stichting opgesplitst in twee nieuwe stichtingen, en van de Stichting Stimuleringsfonds Rouw is hij vanaf het begin voorzitter. Een onmisbare factor is de heer Bruintjes ook geweest voor de Stichting Vrienden van de VPTZ (Vereniging Vrienden Pallatieve Terminale Zorg) genoemd. Een stichting die probeerde het vele werk dat in ons land door vrijwilligers wordt verricht meer voor het voetlicht te brengen. Vanaf 2011 is hij nauw betrokken bij het bestuur van  het Johannes Hospitium De Ronde Venen, vanaf 2012 in de rol van voorzitter. Vanaf 2002 is de heer Bruintjes een grote steun voor projecten van het Stichting Bruno Schultz Instituut. Een stichting die zich richt op de bevordering van activiteiten op cultureel gebied waaronder in het bijzonder een theaterprogramma met straatkinderen in Peru. Tenslotte heeft hij veel inzet gedaan voor het Museum Speelklok in Utrecht.

De heer Herman Groenendal en mevrouw Anneke Groenendal, Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer en mevrouw Groenendal zijn beiden zeer betrokken vrijwilligers bij verpleeg- en verzorgingshuis De Luwte en bij zorgcentrum Nieuw-Vredeveld.  Zij zijn betrokken bij vele activiteiten waaronder Tafeltje Dekje. Samen hebben zij vele maaltijden rondgebracht. Al twintig jaar verzorgen zij de bridgeclub binnen Nieuw-Vredeveld. Zij zorgen voor de voorbereiding, organisatie, indeling en coördinatie van de bridgedrive. Daarnaast voor de catering, de registratie van de uitslagen en de nodige begeleiding. Mevrouw Groenendal heeft aanvullend nog veel gedaan als mantelzorger voor haar voormalige buurvrouw. En collecteert zij  sinds drie jaar voor het Fonds verstandelijk gehandicapten.

De heer Hans Jas, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

De heer Jas is lange tijd betrokken geweest als bestuurslid bij de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV). Hij treedt nu nog op als arbiter. Zijn kennis is groot als het gaat om de NZV condities en het arbitragereglement, als ook over alles wat bij de handel in noten en gedroogde zuidvruchten komt kijken. Tevens zet de heer Jas zich belangeloos in voor de stichting Zichron Menafhem. Een stichting die zich richt op het ondersteunen van kankerpatiëntjes en hun families. Ook de stichting Vrienden van Reuth Nederland kan op zijn steun rekenen. Reuth is een van de eerste en grootste non-profit organisaties die al meer dan 75 jaar hulp aan de bevolking van Israël biedt op het gebied van maatschappelijk welzijn en gezondheidszorg. Ook als voorzitter van de organisatie Beth-Ami/Tikwatenou (onderdeel van de Joodse gemeente Amsterdam) heeft hij zich onmisbaar gemaakt.

Mevrouw Antje de Jong, Lid in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw De Jong is 43 jaar vrijwilligster bij het Zonnehuis. Zij was eveneens mantelzorger van haar inmiddels overleden man. Mevrouw De Jong is ruim 50 jaar lid van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen waar zij als sopraan zingt. Zij is zeer betrokken bij deze vereniging en heeft altijd aandacht voor zieke koorleden en met een groep koorleden verleende zij jarenlang medewerking aan kerkdiensten in het Zonnehuis. Mevrouw De Jong geeft al tientallen jaren geheel belangeloos en met grote toewijding hulp en aandacht aan zieken, ouderen en zorgbehoevenden.

De heer Paul Jonker, Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer Jonker is vanaf 1996 lid van de EHBO-vereniging Amstelveen. Hij heeft vele activiteiten begeleid als coördinator buitendienst en secretaris. Inmiddels is hij voorzitter van de vereniging. Hij heeft op zeer adequate wijze medische hulp verleend bij activiteiten binnen en buiten Amstelveen, zoals een hockeykamp voor kinderen met een down-syndroom, de Sinterklaasoptocht, zaalhockeytoernooien, Amstelveense Veteranendag, Amsterdam Dance Event, Japan Festival, Diwali festival, Dodenherdenking en de open dagen voor schooltuinen. Ook verzorgt de heer Jonker de administratie voor de vereniging.

De heer Frank Hwie Giap Koh, ridder in de orde van Oranje Nassau

De heer Koh is sinds eind jaren ’70 als gynaecoloog verbonden aan het BovenIJ Ziekenhuis. Op het gebied van de verloskunde was hij een pionier. Al vroeg in zijn loopbaan was hij een warm pleitbezorger van pijnstilling en geplande bevallingen. Hij was één van de eerste Nederlandse medische specialisten die een buitenpoli opzette om vrouwen te behandelen buiten het ziekenhuis. Deze buitenpoli is inmiddels verworden tot het gerenommeerde Women’s Health Center, een behandelcentrum voor gynaecologie, verloskunde, seksuologie, urologie en echoscopie. Hij investeert in de preventie van ziekten bij de vrouw en bezoekt in dat kader vele internationale medische congressen en symposia om de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak te horen.

De heer Roel Kreeft , Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer Kreeft is sinds 1980 werkzaam als schooltuinleider bij het schooltuincomplex Bankrasflora. Naast basisschoolleerlingen maken ook cliënten van twee zorginstellingen gebruik van het schooltuincomplex. De heer Kreeft laat leerlingen en cliënten kennis maken met de natuur. Daarnaast is hij de centrale vraagbaak voor alles wat er zich in de buurt afspeelt. Hij staat klaar voor iedereen. Niet alleen voor de buurtbewoners maar ook voor dieren. Tijdens de schoolvakanties houdt hij de tuinen bij. De waardering voor de heer Kreeft kwam naar voren op het moment dat hij 60 jaar werd. Op die heugelijke dag was het park geheel voor hem versierd door de buurt en de gebruikers van het park. 

Mevrouw Astrid Lodder, Lid in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw Lodder heeft al in 1992 het EHBO-diploma gehaald en is sindsdien onmisbaar voor de EHBO vereniging Amstelveen. Zij geeft EHBO cursussen, zorgt voor lesmateriaal en fungeert als Lotus-slachtoffer. Zij verleent medische hulp bij evenementen binnen en buiten Amstelveen zoals: Samenloop voor Hoop, Leontiens ladies Ride, Flame games in het Olympisch stadion in Amsterdam, De Sinterklaasoptochten, Sportdagen, eurocongres in Den Haag en nog veel meer.

Sinds 2013 is zij ook secretaris van de EHBO vereniging Amstelveen.

De heer Tycho van der Werff. ridder in de orde van Oranje Nassau

De heer Van der Werf is al 25 jaar lid van de Judobond Nederland en in dat kader in verschillende functies als vrijwilliger actief. Zo gaf hij workshops aan judoleraren over judo voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. En nog steeds is hij als judoleraar en coach actief voor judoka’s met een beperking. In 2005 heeft hij mede de Special Needs Judo Foundation (SNJF) opgericht. Een organisatie die onderwijs, training en competities in de judosport verzorgt voor mensen met een beperking. En tevens adviseur is van de internationale judofederaties. Zo heeft hij een classificatiesysteem voor Special Needs Judo ontwikkeld zodat de sport eerlijker en toegankelijker is geworden. Dit is wereldwijd overgenomen door judoclubs. Daarnaast was hij coach van het Nederlandse team bij de Special Olympics in Shanghai, Athene en Los Angeles.

Lid in de orde van Oranje-Nassau

 

Mevrouw Bahary is vanaf 1999 nauw betrokken bij de Stichting Joodse Scholengemeenschap (JBO). Zij was actief als hulp op de peuterspeelzaal en ondersteunt nu docenten met werkzaamheden voor basisschool Rosj Pina en de middelbare school Maimonides. Daarnaast heeft zij de schoolbibliotheek opgericht en zorgt zij ervoor dat deze bemand is zodat leerlingen hier dagelijks terecht kunnen. Inmiddels doet zij ook de PR van de school, begeleidt zij schoolreisjes en zit zij in de ouderraad van Maimonides. Daarnaast begeleidt mevrouw Bahary twee Israëlische vrijwilligers.

 

de heer Klaas Dirk Bruintjes

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

 

De heer Bruintjes is voorzitter geweest van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. Een organisatie die binnen een rouwproces ondersteuning biedt aan nabestaanden. Na 2010 is deze stichting opgesplitst in twee nieuwe stichtingen, en van de Stichting Stimuleringsfonds Rouw is hij vanaf het begin voorzitter. Een onmisbare factor is de heer Bruintjes ook geweest voor de Stichting Vrienden van de VPTZ (Vereniging Vrienden Pallatieve Terminale Zorg) genoemd. Een stichting die probeerde het vele werk dat in ons land door vrijwilligers wordt verricht meer voor het voetlicht te brengen. Vanaf 2011 is hij nauw betrokken bij het bestuur van  het Johannes Hospitium De Ronde Venen, vanaf 2012 in de rol van voorzitter. Vanaf 2002 is de heer Bruintjes een grote steun voor projecten van het Stichting Bruno Schultz Instituut. Een stichting die zich richt op de bevordering van activiteiten op cultureel gebied waaronder in het bijzonder een theaterprogramma met straatkinderen in Peru. Tenslotte heeft hij veel inzet gedaan voor het Museum Speelklok in Utrecht.

 

 

 

De heer Herman Groenendal en mevrouw Anneke Groenendal

Lid in de orde van Oranje Nassau

 

De heer en mevrouw Groenendal zijn beiden zeer betrokken vrijwilligers bij verpleeg- en verzorgingshuis De Luwte en bij zorgcentrum Nieuw-Vredeveld.  Zij zijn betrokken bij vele activiteiten waaronder Tafeltje Dekje. Samen hebben zij vele maaltijden rondgebracht. Al twintig jaar verzorgen zij de bridgeclub binnen Nieuw-Vredeveld. Zij zorgen voor de voorbereiding, organisatie, indeling en coördinatie van de bridgedrive. Daarnaast voor de catering, de registratie van de uitslagen en de nodige begeleiding. Mevrouw Groenendal heeft aanvullend nog veel gedaan als mantelzorger voor haar voormalige buurvrouw. En collecteert zij  sinds drie jaar voor het Fonds verstandelijk gehandicapten.

 

De heer Hans Jas

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

 

De heer Jas is lange tijd betrokken geweest als bestuurslid bij de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV). Hij treedt nu nog op als arbiter. Zijn kennis is groot als het gaat om de NZV condities en het arbitragereglement, als ook over alles wat bij de handel in noten en gedroogde zuidvruchten komt kijken. Tevens zet de heer Jas zich belangeloos in voor de stichting Zichron Menafhem. Een stichting die zich richt op het ondersteunen van kankerpatiëntjes en hun families. Ook de stichting Vrienden van Reuth Nederland kan op zijn steun rekenen. Reuth is een van de eerste en grootste non-profit organisaties die al meer dan 75 jaar hulp aan de bevolking van Israël biedt op het gebied van maatschappelijk welzijn en gezondheidszorg. Ook als voorzitter van de organisatie Beth-Ami/Tikwatenou (onderdeel van de Joodse gemeente Amsterdam) heeft hij zich onmisbaar gemaakt.

 

Mevrouw Antje de Jong

Lid in de orde van Oranje Nassau

 

Mevrouw De Jong is 43 jaar vrijwilligster bij het Zonnehuis. Zij was eveneens mantelzorger van haar inmiddels overleden man. Mevrouw De Jong is ruim 50 jaar lid van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen waar zij als sopraan zingt. Zij is zeer betrokken bij deze vereniging en heeft altijd aandacht voor zieke koorleden en met een groep koorleden verleende zij jarenlang medewerking aan kerkdiensten in het Zonnehuis. Mevrouw De Jong geeft al tientallen jaren geheel belangeloos en met grote toewijding hulp en aandacht aan zieken, ouderen en zorgbehoevenden.

 

De heer Paul Jonker

Lid in de orde van Oranje Nassau

 

De heer Jonker is vanaf 1996 lid van de EHBO-vereniging Amstelveen. Hij heeft vele activiteiten begeleid als coördinator buitendienst en secretaris. Inmiddels is hij voorzitter van de vereniging. Hij heeft op zeer adequate wijze medische hulp verleend bij activiteiten binnen en buiten Amstelveen, zoals een hockeykamp voor kinderen met een down-syndroom, de Sinterklaasoptocht, zaalhockeytoernooien, Amstelveense Veteranendag, Amsterdam Dance Event, Japan Festival, Diwali festival, Dodenherdenking en de open dagen voor schooltuinen. Ook verzorgt de heer Jonker de administratie voor de vereniging.

 

De heer Frank Hwie Giap Koh

ridder in de orde van Oranje Nassau

 

De heer Koh is sinds eind jaren ’70 als gynaecoloog verbonden aan het BovenIJ Ziekenhuis. Op het gebied van de verloskunde was hij een pionier. Al vroeg in zijn loopbaan was hij een warm pleitbezorger van pijnstilling en geplande bevallingen. Hij was één van de eerste Nederlandse medische specialisten die een buitenpoli opzette om vrouwen te behandelen buiten het ziekenhuis. Deze buitenpoli is inmiddels verworden tot het gerenommeerde Women’s Health Center, een behandelcentrum voor gynaecologie, verloskunde, seksuologie, urologie en echoscopie. Hij investeert in de preventie van ziekten bij de vrouw en bezoekt in dat kader vele internationale medische congressen en symposia om de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak te horen.

 

De heer Roel Kreeft 

Lid in de orde van Oranje Nassau

 

De heer Kreeft is sinds 1980 werkzaam als schooltuinleider bij het schooltuincomplex Bankrasflora. Naast basisschoolleerlingen maken ook cliënten van twee zorginstellingen gebruik van het schooltuincomplex. De heer Kreeft laat leerlingen en cliënten kennis maken met de natuur. Daarnaast is hij de centrale vraagbaak voor alles wat er zich in de buurt afspeelt. Hij staat klaar voor iedereen. Niet alleen voor de buurtbewoners maar ook voor dieren. Tijdens de schoolvakanties houdt hij de tuinen bij. De waardering voor de heer Kreeft kwam naar voren op het moment dat hij 60 jaar werd. Op die heugelijke dag was het park geheel voor hem versierd door de buurt en de gebruikers van het park.

 

Mevrouw Astrid Lodder,

Lid in de orde van Oranje Nassau

 

Mevrouw Lodder heeft al in 1992 het EHBO-diploma gehaald en is sindsdien onmisbaar voor de EHBO vereniging Amstelveen. Zij geeft EHBO cursussen, zorgt voor lesmateriaal en fungeert als Lotus-slachtoffer. Zij verleent medische hulp bij evenementen binnen en buiten Amstelveen zoals: Samenloop voor Hoop, Leontiens ladies Ride, Flame games in het Olympisch stadion in Amsterdam, De Sinterklaasoptochten, Sportdagen, eurocongres in Den Haag en nog veel meer.

Sinds 2013 is zij ook secretaris van de EHBO vereniging Amstelveen.

 

De heer Jan Willem Meij

Lid in de orde van Oranje Nassau

 

Sinds 1990 is de heer Meij betrokken bij de Protestante gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Hij is binnen de kerkgemeenschap een echte rots in de branding en valt op vanwege zijn organisatietalent en proactieve houding. Hij wist door de jaren heen de gemeenteleden via tal van activiteiten met elkaar te verbinden.

Turnvereniging ODIN kan vanaf begin jaren zeventig op de heer Meij rekenen. Na in eerste instantie op jonge leeftijd zijn eigen turnkwaliteiten te hebben getoond, werd hij onder meer jeugdleider, jurylid en penningmeester. Vanaf 1975 tot medio 2000 was hij actief als trainer, jeugdleider, coach en scheidsrechter bij Voetbalvereniging RKAVIC. Hij gaf leiding aan het pupillenbestuur en kwam als lid van het algemeen bestuur op voor de belangen van de jeugd.

 

De heer Tycho van der Werff

ridder in de orde van Oranje Nassau

 

De heer Van der Werf is al 25 jaar lid van de Judobond Nederland en in dat kader in verschillende functies als vrijwilliger actief. Zo gaf hij workshops aan judoleraren over judo voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. En nog steeds is hij als judoleraar en coach actief voor judoka’s met een beperking. In 2005 heeft hij mede de Special Needs Judo Foundation (SNJF) opgericht. Een organisatie die onderwijs, training en competities in de judosport verzorgt voor mensen met een beperking. En tevens adviseur is van de internationale judofederaties. Zo heeft hij een classificatiesysteem voor Special Needs Judo ontwikkeld zodat de sport eerlijker en toegankelijker is geworden. Dit is wereldwijd overgenomen door judoclubs. Daarnaast was hij coach van het Nederlandse team bij de Special Olympics in Shanghai, Athene en Los Angeles.